Pembiayaan Properti iB

Maybank KPR iB Floating Rate

Maybank KPR iB Take Over*

Maybank KPR iB Fix & Fix

Maybank KPR iB Fix & Floating Rate

Maybank KPR iB Murabahah

Pembiayaan
Properti
Tingkat Sewa
Tidak Tetap/Floating
(e.q rate)
Primary SBIS 12 Bulan + 3,25%
Secondary SBIS 12 Bulan + 3,50%